Obračun zarada

Program za obračun zarada obuhvata isplate po osnovu zarada i naknada zarada
porodiljsko odsustvo, invalidi, bolovanje na teret fonda), automatsku izradu poterbnih obrazaca (PP OD, PP OD1, PP OPJ), virmana za uplatu (doprinosi, obustave, tekući racuni), godišnjih obrazaca M4, M4-K, PPP.

Šifarnici

 • Sistematizacija
  • Organizacione jedinice
  • Radna mesta

   sa propisanim skolskim spremama, normama i podacima o predvidjenom beneficiranom stazu
  • Radnici
   • obracunski podaci radno mesto, koeficijent, dopunski koeficijent, radni staz,oslobodjenje od poreza, umanjenje doprinosa na teret poslodavca po osnovu clana 45 stav 1 i 2 Zakona (Novoprimljeni radnici stariji od 45/50 godina),...
   • kadrovski podaci
    maticni broj, opstina i adresa stanovanja,...
 • Obracunski elementi
  • Vrste obracuna
   • redovni rad
   • porodiljsko odsustvo
   • invalidi
   • bolovanje na teret fonda
   • zarada osnivaca
  • Radne liste
   vrste radnih vremena sa neophodnim parametrima (tip, procenat, minuli rad, pripadnost fondu sati, nacin obracuna - standardni ili po tromesecnom proseku)
  • Doprinosi
   spisak poreza i doprinosa koji se isplacuju za sve vrste radnih vremena koje pripadaju istoj vrsti obracuna sa neophodnim parametrima (tip, na teret radnika ili poslodavca, nacin placanja - po opstini rada ili stanovanja, procenat, uplatni racun,...)

Kontrola

Otvaranje novih isplata uz mogucnost zadavanja parametara isplate

 • Mesec na koji se odnosi isplata
 • Konacni obracun Da/Ne
 • Obracun po koeficijentima ili u zadatim iznosima; vrednost koeficijenta
 • Obracun minulog rada Da/Ne; procenat minulog rada
 • Prosecna bruto zarada za preracun propisanih minimalnih osnovica za obracun doprinosa
 • Pojedinacni unos minimalnih osnovica
 • Definisanje eventualnih prethodnih isplata u navedenom mesecu koje se kumulativno obracunavaju sa tekucom isplatom

Radne liste

 • Unos ostvarenih satnica sa mogucnoscu definsanja ostvarenih sati u drugim organizacionim jedinicama, na drugim radnim mestima, definisanje procenta pozitivne i negativne stimulacije (nagrada/kazna) i korekcije u bruto iznosu.Unos zarada u neto ili bruto obliku u slucaju da obracun nije zadat po koeficijentu.
 • Automatska punjenja:
  • Tromesecnog proseka
  • Fiksnog rasporeda radnih lista
  • Radnih lista iz izabrane prethodne isplate
  • Fiksnih zarada
  • Zarada na osnovu zadatog procenta izabrane prethodne isplate
  • Zarada po propisanim minimalnim osnovicama
  • Zarada po zadatom minimalnom netu
  • Toplog obroka
  • Regresa
  • Terenskih dodataka

Kontrola unetih podataka, obracun naknada po na osnovu tromesecnog proseka,obracun bruto zarada.

Obustave

Definisanje obustava po radnicima. Program razlikuje procentualne obustave (sindikat, samodoprinos, alimentacija,...), stalne obustave u fiksnom iznosu (clanarine) i kredite kod kojih automatski vodi evidenciju broja otplacenih rata i otplacenih iznosa. Definisanje uplata dobrovoljnog osiguranja koje, do propisanog iznosa, predstavljaju umanjenje poreske osnovice.

Obračun

 • Pojedinacni, zbirni i konacni obracun neta, poreza i doprinosa.
 • formiranje propisanih obrazaca (PP OD, PP OD1, PP OPJ, NZ, rekapitulacija)
 • Stampa izvestaja (Listici, spisak zarada, blagajnicki spisak, kontrolnik isplata,kontrolnik doprinosa,...)
 • Obracun obustava koje se odbijaju u tekucoj isplati
 • Formiranje virmana za uplatu po vrstama (doprinosi, obustave, tekuci racuni) sa automatskim proracunom poziva na broj,stampa obrazaca, specifikacija.
 • Formiranje naloga za knjizenje u finansijskom knjigovodstvu na osnovu zadatih modela.

Izveštaji

 • Kartoni radnika po izabranim isplatama sa svim elementima obracuna (radna vremena,bruto, doprinosi, porez, neto), stampa po radnim listama, zbirno po isplatama, zbirno po radnicima
 • Obrazac M4
  • Automatsko formiranje obrasca na osnovu izabranih isplata, parametara radnih lista (zarada/naknada) i radnih mesta (beneficirani staz)
  • Mogucnost korekcije automatski formiranih podataka
  • Kontrolna stampa u M4-K formatu
  • Formiranje diskete za prenos podataka u propisanom formatu
  • Kontrolna stampa i formiranje diskete po propisanom formatu za podrucje Vojvodine

 • Obrazac PPP
  • Automatsko formiranje podataka o zaradama iz radnog odnosa
  • Automatsko formiranje podataka o zaradama van radnog odnosa u slucaju da je instaliran program zarada po ugovoru
  • Mogucnost korekcije/dopune automatski formiranih podataka
  • Stampa obrasca PPP
  • Formiranje diskete za prenos podataka u propisanom formatu